Últimes sessions

Imagen de portada de la institución Ajuntament de Castelló de la Plana

Última sessió

Sessió Plenària - Ordinària, Dijous 26 de Setembre del 2019 11:00:00
Vore sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos